Algemene voorwaarden

De Bruggenbank stelt een aantal algemene voorwaarden en aanvullende regels waarmee u akkoord gaat als u een inzending doet op onze website of een advertentie wil plaatsen.

1. Bescherming van uw privacy:
– al uw persoonlijke en/of gegevens van uw instantie die de Bruggenbank ontvangt na de inzending, maken wij niet openbaar en behandelen wij met respect. Meegezonden rapportages worden enkel gedeeld met derden wanneer er blijk van serieuze interesse is.

2. Inspanningsverplichting:
– wanneer u een inzending doet, bent u bereid om zich in te spannen om een project te laten slagen;
– u bent bereid om mee te denken om het proces zo goed en snel mogelijk te laten verlopen.

3. Garanties:
de Bruggenbank garandeert niet dat:
– wij altijd voldoen aan uw verwachtingen;
– de website altijd foutloos werkt;
– alle informatie en getallen op de website zonder spel- of typefouten geschreven is.

4. Aansprakelijkheid:
de Bruggenbank is niet aansprakelijk voor:
– schade door gebruik aan onze website;
– het niet veilig zijn van (delen) van de website;
– schade door wijzigingen aan de website of diensten die wij leveren.

Aanvullende regels

1. Kosten:
– een inzending doen en deelnamen aan de Bruggenbank is gratis voor zowel vrager als aanbieder, tenzij u een brug aanbiedt waar u een verkoopbedrag voor wilt ontvangen;
– de Bruggenbank werkt volgens het kostenkoper principe, dus de aanvrager van een brug(deel) neemt de te maken kosten voor zijn of haar rekening;
– u betaalt een fee aan de Bruggenbank over de vraagprijs van de brug aan het einde van een gerealiseerd project om gemaakte kosten te dekken ten goede van het platform
2. Adverteren:
– wanneer u wil adverteren op de website, betaalt u een vast bedrag per maand aan de Bruggenbank om het platform te ondersteunen. De naam van uw instantie wordt getoond op de hoofdpagina.