Referenties

Gezocht en gevonden: een tweedehands brug in Noardeast- Fryslan

De Aldwaldmersyl is een oude sluis in de Wâlddyk, een slaperdijk ten noorden van Oudwoude in noordoost Friesland. De vaste brug over de gemetselde sluis was niet meer sterk genoeg voor het zware landbouwverkeer dat over de Wâlddyk rijdt. De brug wordt vervangen door een tweedehands brug die elders in de provincie over is. Projectleider Boele Dijkstra van de gemeente Noardeast- Fryslan vertelt: “Het idee om een bestaande brug te hergebruiken kwam ter sprake tijdens een kenniscafé georganiseerd door Ohpen Ingenieurs uit Leek. We vonden dat een inspirerend idee en een dag later hebben we als gemeente een advertentie opgesteld. ‘Gezocht: brug.’ Er kwamen volop reacties. Sterker nog: we kregen maar liefst zes bruggen aangeboden”. De provincie Frylsân bouwt over het Van Harinxmakanaal bij Ritsumasyl een “biobased” draaibrug. De oude basculebrug wordt daarmee overbodig en het stalen brugdek leek de best passende brug voor Âldwâldemersyl. Toen het haalbaarheidsonderzoek met een positieve conclusie werd afgesloten, is een inpassingsplan opgesteld waarin alle stappen van de plaatsing van de brug uitgebreid beschreven zijn. “Met het project ‘Tweedehands brug Oudwoude’ laten we hier in Friesland zien dat we voorop lopen als het gaat om het hergebruiken van grote bouwmaterialen”, zegt Dijkstra.

Daarmee benoemt Boele een belangrijk punt: de circulaire economie. Het woord circulair betekent niets meer of minder dan dat de cirkel weer rond is door materiaal te hergebruiken. “Dat vraagt om een andere mindset”, weet de projectleider. “Tien jaar geleden zouden we hebben gekozen voor een nieuw valdeel. Maar met het schaarser worden van grondstoffen zien we steeds meer de noodzaak in van het hergebruiken van bouwmaterialen.” Met het project in Oudwoude wil Boele een statement maken. “Met het doorbreken van traditionele samenwerkingsvormen laten we zien dat het mogelijk is om op korte termijn duurzame initiatieven van de grond te krijgen. Gelukkig zien we om ons heen steeds meer voorbeelden van gemeenten die dit ook oppakken.”