Werkwijze Bruggenbank

De Bruggenbank treedt als bemiddelaar op om een bestaande brug op een ander locatie her te gebruiken door vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Het proces is onderverdeeld in drie fasen: de plaatsing, de bemiddeling en de uitvoering.

Onderstaand stappenplan geeft in grote lijnen weer hoe de Bruggenbank te werk gaat.

De eerste fase bestaat uit het inzenden van de vraag of het aanbod aan de Bruggenbank. Hierbij gaat de inzender akkoord met de algemene voorwaarden van de Bruggenbank. De inzending wordt doorgenomen, waarna zo snel mogelijk contact wordt gezocht met de inzender. Daarna wordt de aanvraag of het aanbod op de site geplaatst. Wanneer een geĂ¯nteresseerde partij zich aandient voor een brug, wordt er gekeken naar de mogelijkheden.

Vervolgens is de fase aangebroken waarin de Bruggenbank faciliteert in het proces om vraag en aanbod nader tot elkaar te brengen. Dit bestaat onder meer uit het delen van rapportages, een eventueel locatiebezoek en het maken van een kostenraming. Hierna kan een offerte en ontwerp worden opgesteld voor de vrager. Wanneer er een match plaatsvindt tussen de aanvrager en de aanbieder, kan worden overgegaan naar de laatste fase. Hierin wordt het ontwerp definitief, worden de eventuele aanpassingen verricht en de brug verplaatst. Hiermee is het project voltooid en kan de brug op de nieuwe locatie in gebruik worden genomen.