Over ons

De Bruggenbank draagt bij aan een duurzame GWW-sector en de circulaire economie door het hergebruik van bruggen te stimuleren. In de jaren ‘80 is vanuit Royal HaskoningDHV het idee ontstaan om een marktplaats voor bruggen op te richten. Een voorbeeld van een geslaagd project destijds is de draaibrug bij Kiesterzijl – een brug die haar oorsprong vond in Zuid-Holland. Nadat de vraag verminderde in de loop der jaren, is de Bruggenbank in oktober 2019 nieuw leven ingeblazen. Na een vraag vanuit de gemeente Noardeast-Fryslan om een bestaande brug her te gebruiken, bleek het aanbod van gebruikte bruggen dusdanig groot dat besloten werd hiermee verder te gaan. De Bruggenbank is een samenwerkingsverband tussen Machinefabriek Rusthoven, de Koninklijke Oosterhof Holman en Royal HaskoningDHV. Wil je aanhaken en ons ondersteunen? Word van Vriend van Bruggenbank.nl!

Missie & Visie Bruggenbank

Nederland staat voor een grote uitdaging met betrekking tot de verduurzaming van de gehele bouwsector. De overheid heeft zich ten doel gesteld om in 2050 een energie neutrale bouwsector te hebben, zoals ook is beschreven in De Bouwagenda in de roadmap Bruggen en Sluizen (www.bouwagenda.com). Een groot deel van de 40.000 Nederlandse bruggen is nu 40 tot 50 jaar oud en is niet berekend op de toegenomen verkeersintensiteit en belasting en voldoen hierdoor niet meer aan de moderne eisen. Deze uitdaging biedt kansen, juist omdat veel infrastructurele kunstwerken toe zijn aan versterking of vervanging. De Bruggenbank wil vanuit de circulaire gedachte bijdragen aan duurzame bruggen.

De Bruggenbank heeft vier hoofdpijlers: CO2-reductie, circulariteit, kostenbesparend en ontzorgen van A tot Z.

CO2-reductie:

Nieuwe bruggen hebben een grote CO2-footprint. Dit geldt met name voor nieuw te produceren bruggen. Per ton staal gaat het om ongeveer 500kg aan CO2-emissie. Het hergebruik van een brug bespaart dan ook grote hoeveelheden CO2. Daarnaast is het hergebruik de meest hoogwaardige wijze van verwerking van vrijkomende materialen. De Bruggenbank helpt bij het inzichtelijk maken van de CO2-besparing in het geval van hergebruik van een bestaande brug. Hierbij wordt gekeken naar meerdere varianten en aspecten zoals geld, tijd en kwaliteit.

Circulariteit:

Bruggen die bij de Bruggenbank worden aangeboden worden hergebruikt in plaats van grotendeels gerecycled. De herplaatsing van de brug is maatwerk. Hierdoor worden zoveel mogelijk onderdelen van de bruggen hergebruikt. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van herbestemming van de brug met de benodigde aanpassingen. Hiermee stimuleert de Bruggenbank mede de levensduurverlenging van bruggen en het hergebruik van zoveel mogelijk materialen.

Kostenbesparend:

Hergebruik van een brug bespaart kosten in alle stappen van de totstandkoming: van ontwerp- en aanschafkosten tot de realisatie. De aangeboden bruggen bij de Bruggenbank zijn in de meeste gevallen voordeliger dan de aanschaf van een nieuw te bouwen brug. De hergebruikte brug wordt dusdanig gemoderniseerd, zodat de kosten voor de restlevensduur niet duurder zullen zijn dan voor een nieuwe brug. Dit maakt de Bruggenbank tot een goed alternatief voor de aanschaf van een nieuw te plaatsen brug.

Ontzorgen van A tot Z:

De Bruggenbank faciliteert het bij elkaar brengen van vraag en aanbod: van het eerste contact tot en met de plaatsing en gebruiksklaar maken van de brug op de nieuwe locatie. Ook het ontwerp van fundering en onderbouw kan door de Bruggenbank worden uitgevoerd. Hiermee wordt bijgedragen aan een soepel verloop van het aan- en verkoopproces voor beide partijen.