FAQ Bruggenbank

Zijn er kosten verbonden aan het gebruik van de Bruggenbank?

Een brug plaatsen of een inzending doen aan de Bruggenbank is geheel kosteloos. Alleen wanneer er een match is tussen vrager en aanbieder en dit een succesvol project wordt, vraagt de Bruggenbank een vergoeding om het platform staande te houden.

Verder verschilt per brug hoeveel kosten er worden gemaakt om de brug op de nieuwe locatie te plaatsen. Denk hierbij aan nader te verrichten onderzoek naar de technische staat en de CO2-reductie, de kosten aan eventuele aanpassingen en het transport van de hergebruikte brug.

Is mijn brug wel geschikt?

Veel bruggen zijn geschikt voor hergebruik. De Bruggenbank levert maatwerk. Met andere woorden: ook wanneer een brug niet direct past zal die passend gemaakt worden. De geschiktheid hangt daarnaast onder meer af van de technische staat van de brug. Aan de hand van het invulformulier en eventueel nader te verrichten onderzoek zal blijken of uw brug bruikbaar is. Het is bijvoorbeeld denkbaar dat uw brug wel ingezet kan worden voor een lagere verkeersklasse en daardoor best nog kan worden hergebruikt, maar met een gewichtsbeperking.

Is de Bruggenbank eigenaar van bruggen?

De Bruggenbank is een online platform waarop eigenaren een brug kunnen plaatsen. Dit betekent dus dat de Bruggenbank zelf geen bruggen in zijn bezit heeft of opkoopt, maar dat dit eigendom blijft van de eigenaar die de brug heeft ingezonden.

Is mijn brug te oud?

De leeftijd van de brug is meestal niet de meest bepalende factor of een brug geschikt is voor hergebruik. Bij een stalen brug kan er wel sprake zijn van vermoeiing, maar dit wordt bekeken bij de keuring van de technische staat. Goed onderhoud zorgt voor een langere levensduur. Daarom wordt gekeken naar de algehele technische staat van de brug. Na de beoordeling van de staat wordt bekeken of (een deel van) de brug herbruikbaar is.

De brug die ik zoek staat er niet tussen, wat nu?

Het aanbod van bruggen blijft groeien. Ondanks dat uw beoogde tweedehands brug er momenteel niet tussen staat, is het denkbaar dat er binnen niet al te lange termijn wel een brug beschikbaar komt die past binnen de mogelijkheden. Doe gerust een aanvraag en in overleg met u gaan we kijken wat de mogelijkheden zijn.

Heeft de Bruggenbank ook een tijdelijke brug beschikbaar?

De Bruggenbank biedt de oplossing voor een tijdelijke brug. Bijvoorbeeld wanneer een brug is afgekeurd en een tijdelijke brug hierdoor noodzakelijk blijkt, kan gekeken worden naar de mogelijkheden op de Bruggenbank. Het streven van de Bruggenbank is om de brug nadien wederom aan te bieden voor hergebruik.

Ik heb een brug liggen in depot, kan ik die aanbieden aan de Bruggenbank?

De Bruggenbank is juist bedoeld om zoveel mogelijk bruggen circulair te gebruiken. Ook voor een brug die opgeslagen ligt in depot moet worden gekeken naar de technische staat. Is de staat in orde, dan is de brug geschikt voor plaatsing de Bruggenbank.