FAQ Bruggenbank

Zijn er kosten verbonden aan het gebruik van de Bruggenbank?

Een brug aanbieden:
Een brug plaatsen of een inzending doen aan de Bruggenbank is geheel kosteloos. De inzender blijft eigenaar van de brug, terwijl de Bruggenbank zich inzet voor herplaatsing van de brug.

Een brug overnemen:
De Bruggenbank ondersteunt bij het proces om te komen tot een overname van een brug. Zo werken we samen toe naar een match tussen vrager en aanbieder. Hierin beantwoorden we vanuit de Bruggenbank vragen, we delen informatie over de brug en denken mee vanuit onze kennis en expertise over hergebruik van bruggen gedurende dit proces.

Daarnaast denken we mee over nader te verrichten onderzoek naar onder meer de technische staat, eventuele CO2-reductie, de kosten aan eventuele aanpassingen aan de brug en transport en plaatsing ervan.

Om de kosten van de website en backoffice te dekken vraagt de Bruggenbank een vergoeding van €5.000,- excl. BTW aan de nieuwe eigenaar van de brug.

Is mijn brug wel geschikt?

Veel bruggen zijn geschikt voor hergebruik. De Bruggenbank levert maatwerk. Met andere woorden: ook wanneer een brug niet direct past zal die passend gemaakt worden. De geschiktheid hangt daarnaast onder meer af van de technische staat van de brug. Aan de hand van het invulformulier en eventueel nader te verrichten onderzoek zal blijken of uw brug bruikbaar is. Het is bijvoorbeeld denkbaar dat uw brug wel ingezet kan worden voor een lagere verkeersklasse en daardoor best nog kan worden hergebruikt, maar met een gewichtsbeperking.

Is de Bruggenbank eigenaar van bruggen?

Nee, de Bruggenbank is een online platform waarop eigenaren een brug kunnen plaatsen, wat betekent we zelf geen bruggen in zijn bezit hebben of opkopen. De aangeboden brug blijft eigendom van de eigenaar die de brug heeft ingezonden.

Is mijn brug te oud?

De leeftijd van de brug is meestal niet de meest bepalende factor of een brug geschikt is voor hergebruik. Bij een stalen brug kan er wel sprake zijn van vermoeiing, maar dit wordt bekeken bij de keuring van de technische staat. Goed onderhoud zorgt voor een langere levensduur. Daarom wordt gekeken naar de algehele technische staat van de brug. Na de beoordeling van de staat wordt bekeken of (een deel van) de brug herbruikbaar is.

De brug die ik zoek staat er niet tussen, wat nu?

Het aanbod van bruggen blijft groeien. Ondanks dat uw beoogde tweedehands brug er momenteel niet tussen staat, is het denkbaar dat er binnen niet al te lange termijn wel een brug beschikbaar komt die past binnen de mogelijkheden. Doe gerust een aanvraag en in overleg met u gaan we kijken wat de mogelijkheden zijn.

Heeft de Bruggenbank ook een tijdelijke brug beschikbaar?

De Bruggenbank biedt de oplossing voor een tijdelijke brug. Bijvoorbeeld wanneer een brug is afgekeurd en een tijdelijke brug hierdoor noodzakelijk blijkt, kan gekeken worden naar de mogelijkheden op de Bruggenbank. Het streven van de Bruggenbank is om de brug nadien wederom aan te bieden voor hergebruik.

Ik heb een brug in depot liggen, kan ik die aanbieden aan de Bruggenbank?

De Bruggenbank is juist bedoeld om zoveel mogelijk bruggen circulair te gebruiken. Ook voor een brug die opgeslagen ligt in depot moet worden gekeken naar de technische staat. Is de staat in orde, dan is de brug geschikt voor plaatsing de Bruggenbank.