Vriend van Bruggenbank.nl

Word nu Vriend van Bruggenbank.nl en ondersteun ons platform! Hiermee dragen we gezamenlijk bij aan onze duurzame doelstellingen en het hergebruik van onze grondstoffen.

Word nu Vriend van Bruggenbank.nl!

Hiermee stimuleer je samen met ons het hergebruik van bruggen en kun je aanhaken bij ons platform. Samen wisselen we onze kennis en ervaringen uit en zetten we in op een circulaire sector.

Interesse? Open de flyer Vriend van Bruggenbank.nl met de voorwaarden en stuur hem op naar ons om Vriend te worden.

Vragen? Neem gerust contact met ons op!

Contact

Vragen over een van de projecten, de werkwijze van de Bruggenbank, op zoek naar een brug of heeft u een over? Neem gerust contact op met ons via het info@bruggenbank.nl of telefonisch via 040-3041246.